Tin tức

Khi nào bạn có thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2?

Khi nào bạn có thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2?

Đó là sau khi bạn đã ra cơ quan Công an được chụp ảnh và đặt ngón trỏ lên để nâng cấp định danh mức 2 và sau một vài hôm sẽ có tin nhắn về điện thoại báo là đã được phê duyệt ( tin nhắn như hình dưới) thì lúc đó bạn có thể kích hoạt định danh điện tử mức 2 được.
bạn cần tải ứng dụng VNeid về điện thoại hoặc máy tính và làm theo hướng dẫn nhứ các bước dưới hình là hoàn thành.
kích hoạt định danh mức 2